Sintonía Secreta

Un homenaje en formato —no solo— radiofónico al legado de Andreas Faber-Kaiser.

Cosmologia amb Ivan Agulló

Sintonía Secreta - Cosmologia amb Ivan Agulló

07/12/2023 Des de sempre l'ésser humà ha buscat donar un sentit a la seva vida i a tot el que el rodeja. Des del principi ha intentat comprendre l'univers i la seva pròpia existència. El mite de creació, la religió, la filosofía o la ciència són creacions humanes que pretenden respondre a la pregunta del sentit de la realitat. El primer programa d'aquesta nova temporada el dediquem a la cosmologia amb Ivan Agulló, doctor en física teòrica, professor del Departament de Física i Astronomia a la Universitat Estatal de Louisiana i autor del llibre titulat «Más allá del Big Bang: Un breve recorrido por la historia del universo», que recomanem a tots els interessats en la matèria.

Material adicional

Video